மரண அறிவித்தல்


திருமதி பவாணிதேவி துரைராசா (பூமணி)

Born: 10 சனவரி 1945 – Death: 10 செப்ரெம்பர் 2017