மரண அறிவித்தல்


திருமதி பரமேஸ்வரி கந்தசாமி (Arnsberg Aunty)

Born: 6 செப்ரெம்பர் 1948 – Death: 10 ஒக்ரோபர் 2017