மரண அறிவித்தல்


திரு மனுவேல்ப்பிள்ளை செல்வராஜா அலெக்ஸ்சாந்தர்

Born: 19 ஒக்ரோபர் 1934 – Death: 15 ஒக்ரோபர் 2017