மரண அறிவித்தல்


திரு முருகேசு லோகேஸ்வரன்

Born: 8 பெப்ரவரி 1965 – Death: 17 ஒக்ரோபர் 2017