மரண அறிவித்தல்


திரு இராஜரட்ணம் ஜெயராஜசிங்கம் (ரஞ்சன்)

Born: 30 யூன் 1964 – Death: 15 நவம்பர் 2017