மரண அறிவித்தல்


செல்வி கமலா தம்பிராஜா (முதல் பெண் செய்தி அறிவிப்பாளர்- இலங்கை ரூபவாகினி தொலைக்காட்சி)

Born: 12 மே 1944 – Death: 7 பெப்ரவரி 2018