மரண அறிவித்தல்


திரு ஐயாத்துரை முத்துலிங்கம் (ஓய்வு பெற்ற உத்தியோகத்தர்- வானிலை அவதான நிலைய பொறுப்பு, OIC)

Born: 29 ஏப்ரல் 1937 – Death: 12 பெப்ரவரி 2018