மரண அறிவித்தல்


திரு சின்னத்தம்பி சோமசுந்தரம் (இளைப்பாறிய Radiographer - Jaffna & Batticaloa Hospital)

Born: 30 சனவரி 1929 – Death: 4 மார்ச் 2018