மரண அறிவித்தல்


திருமதி மேட்டில்டா லீலாவதி செல்லையா

Born: 17 டிசெம்பர் 1937 – Death: 3 மார்ச் 2018