33ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி


திருமதி காந்திமதி வடிவேலு (ராணி)

Born: 17 ஏப்ரல் 1936 – Death: 20 பெப்ரவரி 2018