1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி.


அமரர் Dr அருள் கணேசலிங்கம் (முன்னாள் சட்டபீட விரிவுரையாளர்- கொழும்பு பல்கலைக்கழகம், Solicitor- London UK)

Born: 4 ஓகஸ்ட் 1964 – Death: 21 மார்ச் 2017