மரண அறிவித்தல்


திரு இராஜரட்ணம் இராஜகுமாரன் (குமார்/ ராஜ்குமார்- யாழ். இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்

Born: 6 பெப்ரவரி 1967 – Death: 12 ஏப்ரல் 2018