மரண அறிவித்தல்


திரு வேலுப்பிள்ளை லோகேந்திரன் (லோகு)

Born: 20 ஏப்ரல் 1958 – Death: 14 ஏப்ரல் 2018