மரண அறிவித்தல்


திரு கந்தசாமி சுந்தரம் (இளைப்பாறிய அதிபர்- மானிப்பாய் விவேகானந்த வித்தியாசாலை)

Born: 24 பெப்ரவரி 1924 – Death: 19 ஏப்ரல் 2018