மரண அறிவித்தல்


திரு செல்லத்துரை அன்னலிங்கம் (முன்னாள் உரிமையாளர்- K.S இராசையா ஸ்ரோர்ஸ், அம்பலாந்தோட்டை)

Born: 27 டிசெம்பர் 1931 – Death: 9 மே 2018