மரண அறிவித்தல்


திரு வேலுப்பிள்ளை கனகசபை (கனகர்)

Born: 5 ஓகஸ்ட் 1952 – Death: 14 மே 2018