மரண அறிவித்தல்


திரு நாகலிங்கம் கந்தசாமி (இளைப்பாறிய விஞ்ஞான ஆசிரியர்)

Born: 29 ஓகஸ்ட் 1932 – Death: 17 யூன் 2018