மரண அறிவித்தல்


திருமதி நிமலாதேவி ஜெயசிங்கம்

Born: 21 யூன் 1956 – Death: 16 யூன் 2018