மரண அறிவித்தல்


திரு நடராஜா சிறீஸ்கந்தராஜா (உரிமையாளர்- New Kent General Store Elephant and Castle)

Born: 9 யூலை 1967 – Death: 9 யூலை 2018