மரண அறிவித்தல்


திரு குணரஞ்சன் குணபாலசிங்கம் (Optimart நிறுவனத்தின் உரிமையாளர், கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்)

Born: 11 ஓகஸ்ட் 1955 – Death: 10 யூலை 2018