மரண அறிவித்தல்


திரு ஜனகன் ஜெரிமையா(இளைப்பாறிய உற்பத்தி நிர்வாகி- Ceylon Galvanising Industries- CGI)

Born: 14 யூலை 1945 – Death: 12 யூலை 2018