மரண அறிவித்தல்


திருமதி அரியநாயகம் ஜெயபாலசிங்கம் (ஒய்வுபெற்ற ஆசிரியை)

Born: 13 ஓகஸ்ட் 1939 – Death: 15 யூலை 2018