மரண அறிவித்தல்


திரு சிவநேசன் கனகசபாபதி (சிவநேசன் ஸ்ரோஸ் முன்னாள் உரிமையாளர்)

Born: 22 நவம்பர் 1952 – Death: 4 செப்ரெம்பர் 2018