மரண அறிவித்தல்


திரு குலேந்திரன் கந்தசாமி

Born: 6 பெப்ரவரி 1956 – Death: 8 ஒக்ரோபர் 2018