மரண அறிவித்தல்


திருமதி யோகேஸ்வரி பொன்னம்பலம்

Born: 20 டிசெம்பர் 1930 – Death: 12 ஒக்ரோபர் 2018