மரண அறிவித்தல்


திரு சிவகுரு மகேந்திரராசா (ஓய்வுபெற்ற Marketing Department Manager)

Born: 17 ஏப்ரல் 1951 – Death: 15 ஒக்ரோபர் 2018