மரண அறிவித்தல்


திருமதி ஈஸ்வரி வேலாயுதம் (Retired Inland Revenue நிர்வாக அதிகாரி)

Born: 24 பெப்ரவரி 1944 – Death: 20 ஒக்ரோபர் 2018