மரண அறிவித்தல்


திரு குணபாலசிங்கம் குகதாஸ்

Born: 22 யூலை 1981 – Death: 30 ஒக்ரோபர் 2018