மரண அறிவித்தல்


திருமதி. சியாமளா ஜெபரஞ்சன் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி, இராமநாதன் நுண்கலைகூட மாணவி, விஜயாலயம் நிர்வாகி ஆசிரியை

Born: 21 AUG 1975 – Death: 10 NOV 2018