மரண அறிவித்தல்


திரு. சின்னத்துரை கனகலிங்கம் ஓய்வுபெற்ற வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை உத்தியோகஸ்தர்

Born: 02 FEB 1946 – Death: 24 NOV 2018