மரண அறிவித்தல்


திரு பொன்னுத்துரை நடேசலிங்கம் (அப்புக்கா)

Born: 27 NOV 1950 – Death: 10 DEC 2018