மரண அறிவித்தல்


திரு செல்லப்பா ஜெயராசா (ஜெயம்)

Born: 19 OCT 1954 – Death: 10 MAR 2019