மரண அறிவித்தல்


திரு குணபாலசிங்கம் முருகேசு

Born: 03 AUG 1952 – Death: 09 MAR 2019