மரண அறிவித்தல்


திருமதி பரமேஸ்வரி கணபதிப்பிள்ளை (செல்வமணி)

Born: 24 FEB 1932 – Death: 22 APR 2019