31ம் நாள் நினைவஞ்சலி


திரு சிவசிதம்பரம் கோபாலபிள்ளை (சிவா கோபால்)

Born: 14 DEC 1939 – Death: 17 APR 2019