மரண அறிவித்தல்


திருமதி மீனலோஜனி வரதராஜா

Born: 05 SEP 1939 – Death: 14 MAY 2019