மரண அறிவித்தல்


திருமதி மகேஸ்வரி குருமூர்த்தி

Born: 22 OCT 1952 – Death: 19 MAY 2019