மரண அறிவித்தல்


திரு துரையப்பா கருணானந்தராஜா (வெள்ளையர்)

Born: 15 SEP 1947 – Death: 17 MAY 2019